Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği (SUYMERBİR) tarafından düzenlenen 9. Su Ürünleri Yetiştiricilik Çalıştayı 14 – 17 Şubat 2024 tarihinde Antalya Belek Turizm Merkezi’nde gerçekleştirildi. 11 ülkeden aralarında mühendisler, birlik başkanları, Tarım ve Orman müdürleri ve farklı üniversitelerden bilim insanlarının da bulunduğu 800 sektör paydaşının katıldığı çalıştayda sektör sorunlarını ve geleceğe dair yapılması gerekenleri değerlendirmişlerdir.

Çalıştaya TR.AQUA platformu “Gökkuşağı Alabalıklarından (Oncorhynchus mykiss) Aday Probiyotik Mayaların İzolasyonu ve Probiyotik Etkilerinin Araştırılması” projesinde araştırmacı olarak yer alan Doç. Dr. Sevdan YILMAZ çağrılı konuşmacı olarak davet edildi. “Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Probiyotik Bakterilerin Kullanımı ve Balık Sağlığı Üzerinde Etkileri” başlıklı konuda sunumunu gerçekleştirdi.

Aynı çalıştayda TR.AQUA platformundaki “Organik Atıktan Balık Yemine” adlı projenin yürütücülüğünü yapan platform üyelerinden Prof.Dr. Murat Arslan çağrılı konuşmacı olarak davet edildi. Arslan, “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Dünya İçin Ne Anlam İfade Ediyor?” başlıklı sunumu ile su ürünleri yetiştiriciliğinin dünya gıda güvenliği açısından sunduğu büyük fırsatlar hakkında önemli bilgiler verdi.

Yine aynı çalıştayda platform üyelerinden “İklim Değişim Senaryolarına Göre Hazırlanan Fonksiyonel Balık Yemleri ile Su Ürünleri Gıda Güvenliğinin Sağlanması” projesinin yürütücülüğünü yapan Prof.Dr. Tufan EROLDOĞAN,“Dünya Balık Yem Endüstrisi: 2030 Vizyonu” başlıklı sunumu ile küresel yem endüstrisinin gelecekteki beklentileri hakkında konuşmak üzere katılım sağladı.