Biyoyumak Teknolojisinde Poli-Hidroksi-Bütirat (PHB) ve Yemdeki Antimikrobiyal Peptit (AMP) Oranlarının Deniz Karideslerinin (Litopenaeus Vannamei ve Farfantepenaeus Aztecus) Yetiştiricilik Verimi, Mikrobiyota Profilli ve Bağışıklık Gen İfadeleri Üzerine Etkileri

Projenin Amacı ve Hedefleri

Projede, en yüksek PHB oranına sahip yapay biyoyumağın zenginleştirici olarak kullanımının zenginleştirici eklenmeyen biyoyumak teknolojisi ile ayrı ayrı iki karides türünün yetiştiricilik verimlerine etkilerinin karşılaştırılarak ortaya konulması amaçlanmaktadır.  

Biyoyumak teknolojisinin PHB üretim oranı yüksek canlı mikroorganizma kültürü ile desteklenerek veriminin arttırılmasının yanı sıra biyoyumak teknolojinde gerçeleştirilecek yetiştiricilikte alternatif bir yem katkısı olarak balık ve karides türlerinde literatürde karakterize edilen antibakteriyel, antiviral ve bağışıklık düzenleyici AMP’ler rekombinant olarak hazırlandıktan sonra yem katkısı (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (SBÜ, APYK) tarafından üretilecek) olarak etkinliğinin incelenmesine odaklanılacaktır. Yani AMP’lerin biyoteknolojik/fonksiyonel bir yem katkısı olarak kullanılabilme olanaklarının araştırılması amaçlanmaktadır.

Projenin Hedefleri

Mikroorganizma karışımı içeren yapay biyoyumak reaktörlerine; Pasifik beyaz karidesi ve Kahverengi karideslerin bulunduğu tanklardan çıkan deşarj suyu ilavesinin nihai PHB oranlarına olumlu yönde etki etmesi

Biyoyumak teknolojisinin PHB üretim oranı yüksek canlı mikroorganizma kültürü ile desteklenerek veriminin arttırılması

Biyoyumak sistemlerinde yapılacak yetiştiricilik uygulamasında balık ve karidesten sentezlenecek rekombinant AMP’lerin sabit bir oranda yem katkısı olarak kullanımının gelişim parametreleri üzerinde etkisi belirlenecektir.

Yöntemler ve Süreçler

Biyoyumağın PHB oranlarına ilişkin denemeler ve planları
Denemeler öncesi biyoyumak sisteminin hazırlanması ve jüvenil karideslerin nakli
Deneme yemlerinin yapımı
En yüksek PHB oranına sahip biyoyumak ortamında beyaz ve kahverengi karidesin yetiştiricilik verimi denemeleri ve planları
Fonksiyonel nitelikli AMP üretimi
Beyaz ve kahverengi karides yetiştiriciliğinde yem katkısı olarak AMP’lerin kullanımı denemeleri ve planı
Besin kompozisyonu analizi
Zootekni parametreleri, hemolenf ve hepatopankreas histolojisi
Su ve sindirim kanalı bakteri çeşitliliği analizi
Bağışıklık gen ifadesi analizleri
İstatistiki analizler ve değerlendirmeler

Önemli Özellikler

Çalışmamız sayesinde balık ve karidesten sentezlenecek rekombinant AMP’ler yem katkı maddesi olarak kullanımı özellikle kahverengi karides yetiştiriciliğinde ilk kez olmak üzere biyoyumak teknolojisindeki in vivo etkinliklerinin beyaz ve kahverengi karidesin yetiştiricilik verimlerine etkileri ve bunlar arasındaki ilişki ilk kez ortaya konulacaktır.

Proje Ekibi
Unvanı, Adı, Soyadı Projedeki Görevi Çalışmakta Olduğu Kurum/Kuruluş
1 Prof. Dr. Ercüment GENÇ Yürütücü Ankara Üniversitesi
2 Prof. Dr. Hasan H. ATAR Araştırmacı Ankara Üniversitesi
3 Doç. Dr. Emre KESKİN Araştırmacı Ankara Üniversitesi
4 Prof. Dr. Şenay SARICA Araştırmacı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
5 Öğr. Gör. Dr. Doğukan KAYA Araştırmacı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
6 Prof. Dr. Derya GÜROY Araştırmacı Yalova Üniversitesi
7 Arş.Gör. Dr. Merve SARIİPEK Araştırmacı Sinop Üniversitesi
8 Prof. Dr. M. Ayçe GENÇ Araştırmacı İskenderun Teknik Üniversitesi
9 Prof. Dr. Mevlüt AKTAŞ Araştırmacı İskenderun Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Emre KESKİN

Yürütücü

ASAUM
Genomik, Biyoinformatik  

Doç. Dr. Emre KESKİN

Yürütücü

ASAUM
Genomik, Biyoinformatik  

Doç. Dr. İsmail Kudret Sağlam

Araştırmacı

Koç Üniversitesi
Genomik, Transkriptomik, Biyoinformatik

Prof. Dr. İbrahim Raşit Bilgin

Araştırmacı

Boğaziçi Üniversitesi
Genomik, Transkriptomik

Doç. Dr. Emre KESKİN

Yürütücü

ASAUM
Genomik, Biyoinformatik  

Doç. Dr. Emre KESKİN

Yürütücü

ASAUM
Genomik, Biyoinformatik  

Doç. Dr. İsmail Kudret Sağlam

Araştırmacı

Koç Üniversitesi
Genomik, Transkriptomik, Biyoinformatik

Prof. Dr. İbrahim Raşit Bilgin

Araştırmacı

Boğaziçi Üniversitesi
Genomik, Transkriptomik

Doç. Dr. İsmail Kudret Sağlam

Araştırmacı

Koç Üniversitesi
Genomik, Transkriptomik, Biyoinformatik