Gökkuşağı Alabalıklarından (Oncorhynchus mykiss) Aday Probiyotik Mayaların İzolaysonu ve Probiyotik Etkilerinin Araştırılması

Bu projenin amacı gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde gıda güvenliği için balık sağlığı ve gelişim performansını arttırmada kullanılabilecek aday probiyotik maya suşlarının elde edilmesidir. Proje kapsamında sağlıklı gökkuşağı alabalıklarının bağırsaklarından izole edilecek maya suşlarının laboratuvar şartlarındaki ve gökkuşağı alabalığı yetiştiricilik ortamında probiyotik özellikleri araştırılacaktır. Bu proje sonucunda elde edilecek aday probiyotik maya suşları gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde kullanılabilecek ticari probiyotik bir ürüne dönüştürülebilecektir.

Projenin Amacı

Bu projenin amacı gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde gıda güvenliği için balık sağlığı ve gelişim performansını arttırmada kullanılabilecek aday probiyotik maya suşlarının elde edilmesidir.

Projenin Hedefleri

Ticari bir ürün ya da ürünlere dönüştürülebilecek aday probiyotik maya suşları izole edilebilecektir.

Maya suşlarının probiyotik olarak gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde kullanımı ile hastalıklardan kaynaklanan balık kayıpları önlenebilecektir.

Balıklarda probiyotik mayaların kullanımı ile antibiyotik kullanımı önlenebileceğinden çevre kirliliği, sucul çevredeki ya da sedimentteki bakterilerde antibiyotiklere direnç gelişimi, bu direnç gelişiminin insan patojenlerine aktarımı ve balık etinde antibiyotik kalıntı sorunları azaltılabilecektir.

Probiyotik kullanımı ile hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaç giderleri ve iş gücü azaltılmış olacağından ulusal ekonomiye önemli katkı sağlanacaktır.

Elde edilecek probiyotik ürün dünya genelinde gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde önemli kayıplara neden olan laktokokkozis hastalığı etkeni L. garvieae’ye karşı kullanılabilecektir.

İzole ettiğimiz maya suşlarının, gökkuşağı alabalıklarının gelişimleri üzerine etkileri gelecekteki çalışmalar için planlanabilecektir.

Gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde kullanılabilecek yeni maya türleri tespit edilebilecektir. Maya suşları gökkuşağı alabalıklarının bağırsak mikrobiotalarından izole edileceğinden bu balık türündeki probiyotik etkileri yüksek olabilecektir.

Önemli Özellikler

Proje sonucunda ticari bir ürün ya da ürünlere dönüştürülebilecek aday probiyotik maya suşları izole edilebilecektir.

Elde edilecek probiyotik ürün dünya genelinde gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde önemli kayıplara neden olan laktokokkozis hastalığı etkeni L. garvieae’ye karşı kullanılabilecektir

Balıklarda probiyotik mayaların kullanımı ile antibiyotik kullanımı önlenebileceğinden çevre kirliliği, sucul çevredeki ya da sedimentteki bakterilerde antibiyotiklere direç gelişimi, bu direnç gelişiminin insan patojenlerine aktarımı ve balık etinde antibiyotik kalıntı sorunları azaltılabilecektir.

Probiyotik kullanımı ile hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaç giderleri ve iş gücü azaltılmış olacağından ulusal ekonomiye önemli katkı sağlanacaktır.

Yöntem ve Süreçler

Sağlıklı gökkuşağı alabalıklarının bağırsaklarından maya suşlarının izolasyonu yapılacak; daha sonra izole edilen maya suşlarının probiyotik özellikleri laboratuvar şartlarında test edilecektir. Bu amaçla balık patojeni Lactococcus garvieae’ya karşı antagonistik etkileri ve adezyon (koaggregasyon) kabiliyetleri, maya suşlarının birbirlerine tutunma (otoagregasyon) kabiliyetleri, safra tuzlarına ve düşük pH şartlarına toleransları ve hidrofobisiteleri araştırılacaktır. In vitroda probiyotik özelliği belirlenen maya suşlarının tür teşhisleri ITS gen bölgesi sekans analizi ile gerçekleştirilecektir. Daha sonra in vitro probiyotik özellik gösteren aday probiyotik maya suşlarının gökkuşağı alabalıklarında yapılacak olan besleme denemeleri ile L. garvieae’ ye karşı hayatta kalma oranlarına etkisi araştırılacaktır.

Bu amaçla, seçilen aday probiyotik mayalar gökkuşağı alabalıkları yemlerine ilave edilerek besleme denemeleri yapılacaktır. Besleme denemeleri sonucunda maya suşlarının balıklarda gelişim parametreleri, fleto besin madde ve yağ asitleri kompozisyonları, gelişim ve bağışıklıkla ilgili genlerin ekspresyonu, serum immünolojik parametreleri, serum biyokimyası, hematolojik parametreleri, bağırsak mikrobiyotası, bağırsak morfolojisi ve L. garvieae’ ye karşı hastalık direnci üzerine etkileri araştırılacaktır

Önemli Özellikler

Proje sonucunda ticari bir ürün ya da ürünlere dönüştürülebilecek aday probiyotik maya suşları izole edilebilecektir.

Elde edilecek probiyotik ürün dünya genelinde gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde önemli kayıplara neden olan laktokokkozis hastalığı etkeni L. garvieae’ye karşı kullanılabilecektir

Balıklarda probiyotik mayaların kullanımı ile antibiyotik kullanımı önlenebileceğinden çevre kirliliği, sucul çevredeki ya da sedimentteki bakterilerde antibiyotiklere direç gelişimi, bu direnç gelişiminin insan patojenlerine aktarımı ve balık etinde antibiyotik kalıntı sorunları azaltılabilecektir.

Probiyotik kullanımı ile hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaç giderleri ve iş gücü azaltılmış olacağından ulusal ekonomiye önemli katkı sağlanacaktır.

Sonuçlar ve Başarılar (Bu bölüm daha sonra hazırlanacaktır.)
 • [Projenin elde ettiği sonuçlar ve başarılar]
 • [Etkileri veya sonuçlarının sektördeki potansiyel etkileri]
 • Proje Ekibi
  Unvanı, Adı, Soyadı Projedeki Görevi Çalışmakta Olduğu Kurum/Kuruluş
  1 Prof. Dr. Behire Işıl DİDİNEN Yürütücü Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
  2 Prof. Dr. Nalan Özgür YİĞİT Araştırmacı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
  3 Prof. Dr. Seçil METİN Araştırmacı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
  4 Prof. Dr. Emre KESKİN Araştırmacı Ankara Üniversitesi
  5 Doç. Dr. Hüseyin SEVGİLİ Araştırmacı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
  6 Doç. Dr. Sevdan YILMAZ Araştırmacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  7 Doç. Dr. Mert GÜRKAN Araştırmacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  8 Dr. Öğr. Üyesi Hakan DİDİNEN Araştırmacı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

  Proje irtibat kişileri:

 • Prof. Dr. Behire Işıl DİDİNEN