Su ürünlerinin Tazeliğinin Takibine Yönelik QR Kod Tabanlı Akıllı Ambalaj Etiketi Geliştirilmesi

Proje kapsamında, satışa sunulan balığın tazelik kontrolüne yönelik olarak geliştirilecek QR kod etiketi, ambalaj ortamındaki yiyeceklerden yayılan gazları izlemek için kolorimetrik bir sensör olarak tasarlanacaktır. Kolorimetrik sensör dizisi market raflarında olan balığın tazeliğini takip edebilecektir.

QR kod sensörü, düşük maliyetli olma ve geleneksel numune hazırlama adımlarına ihtiyaç duymayan özelliklere sahip olacaktır. Gıda tazeliğinin izlenmesi amacıyla geliştirilecek olan QR Kod okuma sistemi, nicel bir ölçü olarak renk değişimi sayesinde akıllı telefon kullanılarak okuma yapılması vasıtasıyla, tüketicilere pahalı sensör donanımına ihtiyaç duymadan doğrudan evde veya markette kullanım kolaylığı sağlayabilecektir.

Proje kapsamında balık tazeliğinin değerlendirileceği sistem geliştirilecektir

Projenin Amacı

Balıkların tazelik takibine yönelik mobil cihazların donanım ve yazılımından yararlanılarak asit-baz değişimi ile QR-kod üzerinde gözlemlenen renk değişiminin izlenebildiği kağıt tabanlı kolorimetrik sensörün geliştirilmesidir.

Projenin Hedefleri

QR kod altlığının (kağıdın) hazırlanması,
QR kodun başarılı şekilde yazılması,
QR koda pH duyarlı boyanın başarılı şekilde bağlanması,
QR kodun akıllı telefonlar tarafından okunmasının sağlanması için yazılımın geliştirilmesi,
Proje kapsamında geliştirilecek kolorimetrik tabanlı sensörden başarılı şekilde ölçüm alınması,
Balıkların tazeliğinin belirlenmesiyle gıda endüstrisinde gereksiz balık israfının önüne geçilmesi,
Düşük kaynaklı ortamlarda gerçek zamanlı teşhis için diğer kolorimetrik tahlillerin geliştirilmesine olanak sağlaması hedeflenmektedir.

Proje yöntem ve süreç özeti

Yöntem ve Süreçler

Proje kapsamında yazdırılabilir QR kod kağıdının geliştirilmesi ve QR Kod’un oluşturulması TÜBİTAK MAM 3B Mükemmeliyet Merkezi proje ekibi tarafından gerçekleştirilecektir. QR kodun okunmasının sağlanması akıllı telefonlarda geliştirilecek bir yazılımla sağlanacaktır. Belirtilen yazılımın geliştirilmesi ve geliştirilen biyosensörün ölçüm alınması Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mekatronik Anabilim Dalı proje ekibi tarafından yapılacaktır.

Önemli Özellikler

Projenin başarılı şekilde sonuçlandırılması ve optik boyaların seçenekleri genişletilmesiyle ve gıda tazeliğini objektif ölçütlere ulaşmak için farklı gıda türlerinin raf ömrünü tahmin etmek için de kullanımları sağlanabilecektir.
Kullanım ömrü sonu göstergesine ilişkin böyle bir tahmin, bugün paketlenmiş gıda ile sağlanan “son kullanma tarihi” işaretine kıyasla daha yararlı ve doğru yanıtlar verecektir.
Gıda tazeliğinin sürekli renk değişiminin izlenmesinin akıllı telefon kullanılarak okunmasıyla, tüketicilere pahalı sensör donanımına ihtiyaç duymadan doğrudan evde veya markette kullanım kolaylığı sağlayabilecektir.
Balık ürünlerinin kalitesini artırmak ve böylece balık bozulmasından kaynaklı olası zehirlenme ve hastalıkların engellenmesi sağlanacaktır.

Sonuçlar ve Başarılar (Bu bölüm daha sonra hazırlanacaktır.)
 • [Projenin elde ettiği sonuçlar ve başarılar]
 • [Etkileri veya sonuçlarının sektördeki potansiyel etkileri]
 • Proje Ekibi
  Unvanı, Adı, Soyadı Projedeki Görevi Çalışmakta Olduğu Kurum/Kuruluş
  1 Dr. Sevgi GÜLYÜZ APYK Yürütücüsü TÜBİTAK MAM
  2 Dr. Özgür YILMAZ Yürütücü Yrd. TÜBİTAK MAM
  3 Prof. Dr. Cem Bülent Üstündağ Araştırmacı YTÜ-Biyomühendislik
  4 Doç. Dr. Hüseyin Üvet Araştırmacı YTÜ
  5 Doç. Dr. Kadir Erkan Araştırmacı YTÜ

  Proje irtibat kişileri:

 • Dr. Sevgi GÜLYÜZ
 • Dr. Özgür YILMAZ
 • Doç. Dr. Emre KESKİN

  Yürütücü

  ASAUM
  Genomik, Biyoinformatik  

  Doç. Dr. İsmail Kudret Sağlam

  Araştırmacı

  Koç Üniversitesi
  Genomik, Transkriptomik, Biyoinformatik

  Doç. Dr. Emre KESKİN

  Yürütücü

  ASAUM
  Genomik, Biyoinformatik  

  Doç. Dr. Emre KESKİN

  Yürütücü

  ASAUM
  Genomik, Biyoinformatik  

  Doç. Dr. İsmail Kudret Sağlam

  Araştırmacı

  Koç Üniversitesi
  Genomik, Transkriptomik, Biyoinformatik