Sucul Ekosistemde Antimikrobiyal Peptitler

Bu projenin temel amacı, artan gıda ihtiyacıyla birlikte protein kaynağı olarak sucul ekosistem canlılarının kullanımını teşvik etmek ve aşırı antimikrobiyal kullanımının önüne geçmek için doğal antimikrobiyal peptitlerin potansiyellerini araştırmak ve ayrıca akvaryum ekosistemlerinde su tüketimini azaltmak, su hijyenini artırmak ve sürdürülebilir bir akvaryumculuk sektörüne katkıda bulunmaktır.

Projenin öne çıkan özellikleri arasında antimikrobiyal peptitlerin kullanımı, probiyotik mikroorganizmaların üretimi, sucul patojenlere karşı etkinlik testleri ve stabilite çalışmaları yer almaktadır. Bu çalışmalar, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak, akvaryumculuk sektöründe hijyenik bir ortam oluşturmak ve bilimsel bilgi üretmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Projenin Amacı

Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe çevresel etkileri minimize etmek, sürdürülebilirliği sağlamak; su kaynaklarının verimli kullanımını teşvik etmek, su kalitesini iyileştirmek.
Antibiyotik dirençliliği gibi önemli sorunlara alternatif çözümler sunmak.
Balık orijinli antimikrobiyal peptitlerin rekombinant olarak üretilmesi ve sucul ekosistemdeki etkinliklerini araştırmak.
Hayvan sağlığı ve su hijyeni açısından mikrobiyal kaynaklı antimikrobiyal peptitleri incelemek.
Antibiyotik kullanımını azaltmak ve su ürünleri yetiştiriciliğinde daha sağlıklı üretim koşullarını desteklemek.
Endüstriyel sucul ekosistem canlıların üretiminde fazla antimikrobiyal kullanımının önlenmesini sağlamak.
Probiyotik özellik gösteren mikroorganizmaların su devridaim sistemlerinde etkinliğini araştırmak ve su kalitesini iyileştirmek.
Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe teknoloji ağırlıklı çözümler geliştirerek yenilikçi uygulamaları teşvik etmek.
Protein kaynağı olarak karasal hayvanlara alternatif sucul ekosistemde yaşayan canlıların kullanılmasını teşvik etmek.
OECD 249 uyumlu bir balık toksikoloji platformunun geliştirilmesi.

Projenin Hedefleri

Probiyotik mikroorganizmaların üretim süreçlerini optimize etmek ve büyük ölçekte AMP üretimi gerçekleştirmek.
Antimikrobiyal peptitlerin antibakteriyel etkinliklerini tespit etmek ve sucul patojenlere karşı test etmek ve immunomodulator, antikanser ve yara iyileştirici gibi diğer özelliklerini araştırmak.
Antimikrobiyal peptitlerin yapısal karakterizasyonunu yaparak etki mekanizmalarını anlamak ve en etkili antimikrobiyal peptitlerin üretimini sağlamak.
Ampirik çalışmalarla, antimikrobiyal peptitlerin hayvan sağlığı ve su hijyeni açısından kullanım potansiyellerini ortaya koymak.
Endüstriyel sucul ekosistemde canlılarının üretiminde aşırı antimikrobiyal kullanımının azaltılması için doğal antimikrobiyal peptitlerin kullanımını teşvik etmek.
OECD 249 uyumlu bir balık toksikoloji platformunun geliştirilmesi ve kullanımını yaygınlaştırmak.
Liyofilizasyon ve sıvı formülasyon çalışmalarıyla antimikrobiyal peptitlerin stabilitesini ve depolanabilirliğini sağlamak.
In vivo koşullarda antimikrobiyal peptitlerin etkinliğini test etmek ve stabilitesini doğrulamak.
Biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak ve genç nüfusu bu alanda eğitip istihdam sağlamak.

Yöntem ve Süreçler

Bu projede, antimikrobiyal peptitlerin (AMP) akvaryum ekosistemlerinde su tüketimini azaltmaya yönelik kullanımı için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. İlk olarak, probiyotik mikroorganizmalar üretilmiştir. Bu mikroorganizmalar, sucul ekosistemlerde patojenleri ortadan kaldırmak ve su kalitesini iyileştirmek amacıyla karides yetiştiriciliğinde kullanılmıştır.

Ardından, üretilen probiyotiklerin antibakteriyel etkinlikleri test edilmiştir. Bu testler, sucul patojenlerin inhibisyonunu gözlemleyerek AMP’lerin su hijyenindeki rolünü değerlendirmiştir. Sonraki süreçte, AMP’lerin büyük ölçekte üretimi ve stabilitesi için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar arasında, mikroorganizmaların karbon tüketim metabolizmalarının belirlenmesi ve biyokütle artışını sağlayacak karbon kaynaklarının belirlenmesi yer almaktadır.

AMP’lerin üretimi sonrasında, liyofilizasyon ve sıvı formülasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu adımlar, ürünlerin stabilitesini artırmak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca, üretilen AMP’lerin etkinliği doğrulanmış ve in vivo koşullarda stabilitesinin sağlanması için testler yapılmıştır.

Önemli Özellikler

Suyun verimli kullanımı: Proje, akvaryumculuk sektöründe su tüketimini azaltarak su kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamaktadır.

Ekosistem sağlığının iyileştirilmesi: Antimikrobiyal peptitlerin kullanımı, sucul ekosistemlerde patojenlerin kontrol edilmesini ve su kalitesinin artırılmasını hedeflemektedir, bu durum akvaryumculuk sektöründe daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir ortam oluşturmayı sağlar.

Yenilikçi yaklaşım: Proje, bakı orijinli antimikrobiyal peptitlerin rekombinant olarak üretilmesi ve sucul ekosistemde kullanılması gibi yenilikçi bir yaklaşımı benimsemektedir. Bu yaklaşım, su ürünleri yetiştiriciliği alanında yeni bir tedavi yöntemi sunmaktadır.

Çok Fonksiyonlu AMP’ler: Rekombinant olarak hazırlanan antimikrobiyal peptitler, antiviral, antibakteriyel ve bağışıklık düzenleyici özelliklere sahip çok fonksiyonlu formatta kullanılmaktadır. Bu özellikleri sayesinde, su ürünleri yetiştiriciliğinde geniş bir etki spektrumu sağlayarak hastalıkların kontrol edilmesine yardımcı olmaktadır.

Antibiyotik Dirençliliğine Alternatif: Projede geliştirilen antimikrobiyal peptitler, antibiyotik dirençliliği sorununa alternatif çözümler sunmaktadır. AMP’lerin bu özellikleri, su ürünleri yetiştiriciliğinde antibiyotik kullanımının azaltılmasına ve daha sağlıklı üretim koşullarının sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Sektöre uygulanabilirlik: Projede geliştirilen yöntemler ve üretilen antimikrobiyal peptitler, akvaryumculuk sektöründe uygulanabilirlik potansiyeline sahiptir ve sektöre yenilikçi bir çözüm sunmaktadır.

Sürdürülebilirlik Odaklı: Proje, su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerinde su kaynaklarının daha etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını hedeflemektedir. Su devridaim sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve suyun geri dönüştürülmesinin teşvik edilmesi, su tüketimini azaltarak çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Teknolojik İlerleme: Çalışmada, mikrobiyal arıtma yöntemleri ve multiparametrik hücre takibi gibi teknolojik yenilikler kullanılmaktadır. Bu yenilikler, su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe daha etkin ve kaliteli üretim süreçleri sağlamak için önemli bir ilerleme sunmaktadır.

Sonuçlar ve Başarılar (Bu bölüm daha sonra hazırlanacaktır.)
 • [Projenin elde ettiği sonuçlar ve başarılar]
 • [Etkileri veya sonuçlarının sektördeki potansiyel etkileri]
 • Proje Ekibi
  Unvanı, Adı, Soyadı Projedeki Görevi Çalışmakta Olduğu Kurum/Kuruluş
  1 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Katı Yürütücü Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
  2 Dr. Öğr. Üyesi Sevde Altuntas Araştırmacı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
  3 Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demirci Araştırmacı Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi
  4 Dr. Öğr. Üyesi Huri Bulut Araştırmacı İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  5 Dr. Öğr. Üyesi Emrah Eroğlu Araştırmacı Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi