TR.AQUA Platform Üyeleri Araştırma Programı Bilimsel Yürütme Komitesi (APBYK) Toplantısı’nın 1. ve 2. Oturumunu Gerçekleştirdi

Araştırma Programı Bilimsel Yürütme Komitesi (APBYK), düzenli toplantısını gerçekleştirerek bir dizi önemli konuyu ele aldı. Toplantının ana konularından biri, APYK içi düzenli toplantıların tutanak altına alınması oldu. Toplantıda, APYK içi düzenli toplantıların tutanak altına alınması ve 1. Gelişme Raporu hakem görüşleri üzerine yoğunlaşıldı. Ayrıca, Araştırma Programı Yönetim Organları Kurulu (ARPYÖK) ve Araştırma Programı Yönetim Ofisi (APYOF) tanıtıldı.

Bilimsel Danışma Komitesi’nin (APBDK) önerileri değerlendirilirken, 4 aylık ara gelişme raporunun sonuçları paylaşıldı ve 2. gelişme rapor dönemi için beklentiler gözden geçirildi. Toplantı, katılımcıların kendi gündem maddelerini sunmalarıyla son buldu. APBYK, araştırma programını daha etkin yürütmek için sürekli gelişim sürecine vurgu yaptı.

Bu toplantı, bilimsel araştırma yönetimi ve danışmanlık süreçlerinde önemli adımların atıldığını gösteriyor. Araştırma topluluğu, elde edilen bilgiler ışığında gelecek çalışmalarını daha etkin ve verimli bir şekilde yönlendirmeyi hedefliyor.